Hondenschool Dot

Kijk, luister en leer van je hond

Praten met Dieren…

 

Ik heb in de afgelopen jaren al heel wat workshops gevolgd die te maken hadden met honden.

Sommigen omdat ik mijn al aanwezige kennis over het onderwerp wilde uitbreiden, anderen uit pure nieuwsgierigheid omdat het nieuw voor me was.

Zo kwam ik in 2009 terecht op een 2-daagse workshop bij Cobi in Lewedorp, Zeeland.

Cobi is een dierenparagnost, ook wel dierentolk genoemd.

Nu vind ik van mezelf dat ik nogal nuchter ben, maar ik sta wel voor veel dingen open. En wees eerlijk, bijna iedereen kent wel iemand die zegt contact te hebben met iets of iemand van ‘de andere zijde’.

Dus ging ik naar de workshop, niet omdat ik verwachtte zelf iets te kunnen, maar om te zien hoe het de anderen verging. En… wat het dan was wat Cobi precies deed.

 

Wat doet een dierentolk eigenlijk?

Cobi noemt zichzelf een tussenstation van boodschappen die de dieren door geven via haar. Een dier heeft iets te vertellen aan zijn eigenaar. Of de eigenaar heeft vragen aan het dier. Zo heeft Cobi de afgelopen jaren al heel wat dieren en hun eigenaren geholpen bij allerlei problemen.

 

De workshop…

De bedoeling van de workshop is te leren zelf contact te maken met dieren, via foto’s of direct met dieren die aanwezig zijn. De 1 e dag wordt er gewerkt met levende aanwezige dieren en foto’s van dieren van de cursisten.

De 2 e dag wordt er weer met foto’s geoefend, maar nu ook van overleden en vermiste dieren.

Wat mij vooral verbaasde was dat iedereen in de groep erin slaagde telepathisch contact te maken. Cobi had gelijk toen ze zei dat iedereen het kan, als je er maar open voor staat.

Waar de 1 e dag de verbazing over het leggen van het contact de boventoon voert, overheerst de 2 e dag de emotie vanwege het contact met de overleden dieren.

 

De emoties waar je mee te maken krijgt, variëren van veel vreugde en liefde tot zwaar verdriet of boosheid.

Je voelt de emoties van het dier waar je contact mee hebt en moet daar zelf mee leren omgaan.

Nadat de 1 e stap gezet is en het maken van contact lukt, wil dat dus niet zeggen dat je ineens een dierentolk bent. Dat proces duurt langer en vergt veel inzet, tijd en energie.

 

De workshop is een echte aanrader voor iedereen die een andere dimensie wil toevoegen aan de manier waarop je contact hebt met je dier. Het verdiept je relatie met je dier zo mogelijk nog verder en doet je weer eens realiseren dat dieren dezelfde emoties hebben als wij.