Hondenschool Dot

Kijk, luister en leer van je hond

   

     Postadres:

        Mariëlle Vrijvogel

        Schokkerstraat 40

       4781 AG  Moerdijk

      

       Telefoon:

       0168-412299

       Hondenschool Dot is het beste te bereiken per mail 

        E-mail:

        info@hondenschooldot.nl

 

        Gironummer:

       NL25 INGB 0004.2046.17

       BIC: INGB NL 2A

 

 

        Kamer van Koophandel

       Inschrijfnr.20164868